عکس های این مجموعه عکس در سفر من و رفیق قاسم تولایی فرد همراه با گروهی برای ساخت موزیک ویدیوست. طیبعت بکر، اهالی محلی و آب و هوای کم نظیر آنجا خالی از لطف برای یک مجموعه عکس نبود. ماسال سال 1394

از مجموعه عکس “سفر”: گیلان – ماسال – سال 1394 | عکس 1

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه