این عکس را در هنگام غروب در دانشگاه صدا و سیما گرفتم.

تهران 1396/9/8

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه